Noen av tiltakene vi jobber med

Kafe X - Tromsø

Kafé X er en rusfri møteplass med arbeidstrening lokalisert i Tromsø sentrum. Tilbudet er åpent seks dager i uka og har stort fokus på veien frem mot varig rusfrihet

Cafe Exit - Narvik

Café Exit er en rusfri møteplass som på sikt vil tilby arbeidstrening og er lokalisert i Narviksentrum. Tilbudet er åpent fire dager i uka samt alle bevegelige helligdager, og har stort fokus på veien frem mot varig rusfrihet.

BrukerBasen

BrukerBasen - BB, er landets eneste helt brukerstyrte rusfrie botilbud drevet av en brukerorganisasjon på rusfeltet. Tilbudet startet opp i 2010 og er særlig rettet mot rusavhengige som kommer direkte fra rusbehandling eller fengsel. Du må altså søke bolig ved BB mens du er i behandling, eller mens du er i fengsel, samt være hjemmehørende i Tromsø kommune, for å kunne bli vurder for bolig her.

Tilbake til verden

Tilbake Til Verden - TTV, var et arbeidstreningsprosjekt MARBORG drev i Tromsø i perioden 2005 - 2011. Prosjektet fikk strålende evalueringer og du finner mer informasjon samt rapporten fra Universitetet i Tromsø dersom du går inn på siden for TTV.

Vårt arbeid med brukermedvirkning

MARBORG har som hovedoppgave å styrke brukermedvirkningen på rusfeltet. Dette gjør vi gjennom råd, utvalg, møter og kursing av brukere og mye mer.

Brukerstemmen i nord

Brukerstemmen i nord er et samarbeid mellom RIO, MARBORG og de tre fylkesmennene i Nord Norge. Prosjektet består av oppsøkende virksomhet fra brukerorganisasjonene opp mot brukere og fagpersonell i landsdelens kommuner.