Undervisning

Wibecke, Asbjørn, Carl, Siv-Elin, Esben og Vidar blir mye benyttet som foredragsholdere ved konferanser, samt som veiledere og forelesere ved universiteter og høyskoler rundt om i landet. De er alle tilgjengelige for denne type oppdrag. Priser vil du finne nederst på denne siden.

Vi leverer også opplæring og kurs for brukerrepresentanter samt oppfølging av og samtaler for tidligere rusavhengige som skal ansettes i kommune og spesialisthelsetjeneste. Ta gjerne kontakt om du eller din tjeneste har behov.

Det er ikke slik at våre ansatte er «låst» til de foredrag som ligger ute på nettsiden. Det er mulig å bestille foredrag på alle spesifikke tema innen rus/psykiatri, avhengighet, rusbehandling, oppfølging av rusavhengige, rus sett fra et politisk ståsted, planlegging av rusarbeid i kommunen, og mye mye mer. Ta kontakt med Vidar på hovedkontoret dersom du har en forespørsel.

På denne siden kan du laste ned filer fra foredrag og undervisning som er gjennomført siden 2009.
Du vil ikke finne flere versjoner av samme foredrag. Det vil si at dersom du ønsker kopi av et spesifikt foredrag, og du ikke finner det her, må du kontakte oss.

 – – – –

Om prosjektet «Brukerstemmen i Nord» og brukermedvirkning generelt.

Holdt av Vidar i Kirkenes på et samarbeidsseminar med RIO og HAPHA på Kafé Kom Inn høsten 2016.

 

Om MARBORG og brukerstyrte tiltak

Holdt av Vidar på Røroskonferansen i mai 2015 og har fokus på hva som kvalifiserer for å kalles et brukerstyrt tiltak, eksempler på våre brukerstyrte tiltak, samt oppdatert informasjon om organisasjonen. Du finner PDF versjon av presentasjonen her

– – – –

Rusmidler og virkninger

Forelesningen blant annet holdt av Vidar på en undervisningsdag for Tromsprodukt, på en samling for Vekstbedriftene i Alta og for ansatte på rus og psykiatriboligene på Åsgård. Senest holdt som tre timers kurs for ansatte i NAV og rus og psykiatritjenesten i Narvik i 2015. Forelesningen gir en oversikt over de forskjellige rusmidlene, hvilke grupper de tilhører, hvordan de virker, og hvordan kjenne igjen personer som er påvirket av disse midlene. PDF-versjonen finner du her.

 – – – –

Samarbeid på tvers

Forelesningen ble hold på en konferanse arrangert av Fylkesmannen i Troms/Husbanken i 2011. Du finner foredraget som PowerPoint her og som PDF fil her. Se også hele foredraget som video under. Ca 30. minutter langt.

Rus og helse, Finnmark Legeforening

Forelesningen blant annet holdt i forbindelse med Finnmark Legeforenings kurs i rusmedisin. Forelesningen omhandler mye av det samme som for kurset til Turnuslegene. Du finner PowerPoint-filen her og PDF-filen her.

 – – – –

Rus og psykiatri, henger tjenestene sammen

Forelesning blant annet holdt for turnusleger i Finnmark, på deres samling i Vadsø.
Forelesningen omhandler bruk av illegale rusmidler, oppfølging av rusavhengige generelt og LAR pasienter spesielt. Hvor går grensen mellom rus og psykiatri, er det noen grense? Samt mye mer. PDF-versjonen av foredraget finner du her.

 – – – –

Brukermedvirkning og individuell plan

Forelesningen er holdt rekke steder rundt om i landet. Blant annet på universitetet i Tromsø som undervisning for studenter i etterutdanning, og i Lakselv i forbindelse med IP seminar, da kun foredragets del om individuell plan.
PDF-versjonen finner du her, og PowerPoint-versjonen her

Mini versjon av mal for Individuell Plan finner du her

Dessverre er det slik at vi ikke får delt Word dokumenter via siden her slik at hvis du ønsker en redigerbar Word versjon av miniversjonen av IP må du sende en epost til Vidar hos MARBORG. Alle våre e-post adresser består av «fornavn» + @marborg.no

 – – – –

Arbeid og aktivitet

Forelesningen tar utgangspunkt i noen av organisasjonens aktiviteter og tilbud og bruker dette som bakgrunn til å si noe om viktigheten av aktivitet, arbeidstrening og nettverk for rusavhengige i en rehabiliterings situasjon. Blant annet holdt på brukerkonferansen på Værnes.
PDFversjon finner du her, og PowerPoint versjonen her

 – – – –

Kort oversikt over MARBORG, organisasjon og tilbud

Holdt på flere forskjellige steder og i forskjellige sammenhenger av Wibecke, Asbjørn og Vidar. Gir en kort oversikt over organisasjonen og dens tilbud. (Ny oppdatert versjon kommer snart)
PDF versjon finner du her, og PowerPoint versjonen her


Veiledende priser for undervisningsoppdrag eller andre typer foredrag/forelesninger

Inntil 3 timer: 5.000,-

Over 3 timer/hel dag: 7.000,-

Refleksjon/oppsummering: 3.000,-

Veiledning: Avhenger av oppdragets lengde. Ta kontakt.

Det er selvsagt mulig for oss å ta denne type oppdrag også dersom økonomien hos bestiller skulle være noe anstrengt, men ta gjerne kontakt med Vidar på hovedkontoret for en diskusjon rundt dette. Reise og oppholdsutgifter kommer i tillegg.