Morfin i LAR men ikke førerkort

Marborg-nytt

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i sin visdom funnet ut at dersom du har morfin som LAR legemiddel, så får du ikke førerkort. Dette er helt uavhengig av dose, rusmestring eller noe annet. Så du kan altså være i LAR, bruke 1000 mg metadon (tilsvarer 2000 mg morfin) og få førerkort, men er du…

Stort kutt i MARBORG sitt tilskudd

Marborg-nytt

MARBORG har fått et kraftig kutt i sitt driftstilskudd fra Helsedirektoratet. Dette tilskuddet er organisasjonens eneste driftsinntekt bortsett fra to små tilskudd fra Helse Nord og Troms og Finnmark Fylkeskommune. Kuttet er på 1/3. Fra 3. millioner pr. år, til 2. millioner nå i 2020. MARBORG har fått tildelt rundt 3. millioner i året de…

Informasjon om rus og covid 19

Marborg-nytt

Kommunetorget har mye informasjon til deg som jobber med mennesker med rus eller psykisk helse utfordringer. MARBORG anbefaler alle fag ansatte som jobber med denne gruppen mennesker å gå inn og sjekke informasjonen. Du finner Kommunetorget her

Skal ikke gi bøter for narkotika

Fra media

Politiet behøver ikke å gi forelegg for narkotikabruk Inntil 1. juni trenger ikke politiet å straffe folk for bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika. Sakene kan hope seg opp og gi for mye arbeid for politi og påtalemyndighet, går det fram av et rundskriv fra Riksadvokaten mandag. Bestemmelsen er et av flere unntak fra…

Brukerutstyr deles nå ut i Harstad

Marborg-nytt

VIKTIG INFORMASJON MARBORG og Harstad kommune samarbeider nå om å dele ut brukerutstyr for injeksjon lokalt i Harstad. Utleveringen vil skje fra Storgata 5, 2 etg. tirsdager og fredager kl. 12.00-14.00. Utleveringen starter tirsdag 7. april 2020. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Linda Skavberg  på tlf: 416 40 439 Du kan lese…

Råd om korona og aktive rusavhengige

Marborg-nytt

MARBORG har forståelse for at dagens situasjon setter stort press på lokale helsetjenester. Samtidig ønsker vi å presisere at det er særlig viktig at aktive rusavhengige får god og riktig informasjon om Covid 19. Mange av disse har andre lidelser i tillegg til avhengighet, de er underernærte, mangler bolig og er helt klart i en…

Opptrapping til ingen nytte …

Fra media

Som brukerorganisasjonene på rusfeltet har sagt lenge så virker ikke opptrappingsplanen for rusfeltet. For eksempel sier mange kommuner tvert i mot at de har samme antall boliger til rusavhengige i dag, som i 2015 og 26 % av kommunene sier at de ikke har hatt noen økning av tilbud til rusavhengige i opptrappingsperioden. Dette er…

Ansatte slakter eget tilbud

Fra media

Flere ledere i psykisk helsevern og rus ved UNN sier nå kraftig ifra om den systematiske nedprioriteringen av nettopp denne delen av UNN sitt tilbud. I årevis har styret i Helse Nord valgt å heller dekke underskudd i somatikken heller enn å styrke tilbudet til oss med rus eller psykiske problemer. Du kan lese artikkelen…

Regjeringen svikter igjen de rusavhengige

Marborg-nytt

Bildet viser rusfeltet etter opptrappingsplanen Regjeringen påstår nå at: «Målet om 2.4 milliarder kroner til rusfeltet er overoppfylt» I fjor regnet regjeringen selv at Husbanken hadde delt ut 50 millioner til boliger til rusavhengige. Nå er plutselig tallet 10 doblet, det kan du lese mer om her De bevilger altså bare 150 millioner i friske…

Tromsø kommune raserer rustilbud

Marborg-nytt

Tromsø kommune raserer tilbudet til mennesker med rus og psykisk helseproblematikk. Når skal politikerene våkne og se at helse og omsorg faktisk er en budsjettpost det er vanskelig å budsjettere på, og slutte å kalle alt merforbruk når det egentlig er underfinansiering. Artikkelen under er dessverre en + artikkel, men for dere som har Nordlys…