Tromsø sin umoralske boligpolitikk, del 3

Marborg-nytt

Vi fortsetter og følge artikkelserien i Nordlys. Vi beklager litt dårlig kvalitet på teksten i artikkelen.  Du kan lese neste del her

Tromsø sin umoralske boligpolitikk, del 2

Marborg-nytt

Hun bor i en leilighet Tromsø kommune ikke har vedlikeholdt på over 30 år. Therese har selv tatt grep for å gjøre den til trivelig for seg og sønnen. Så ringer det på døra. – Du må rive den leveggen. Slik starter artikkelen i lørdagens Nordlys. Artikkelen er del to i artikkelserien om Tromsø kommune…

Et “tja” til avkriminalisering er problematisk!

Marborg-nytt

“I debatten om hvordan bruk av ulovlige rusmidler skal møtes av samfunnet, er det mange som er kritiske til avkriminalisering. Samtidig ser vi en dreining i retorikken til motstanderne av avkriminalisering, fra et fokus på kriminalitetsbekjempelse til et fokus på helsehjelp. Bruk av ulovlige rusmidler skal være straffbart, men rusbrukere skal i størst mulig grad…

Tromsø sin umoralske boligpolitikk

Fra media

I dag startet Bladet Nordlys sin artikkelserie om Tromsø kommune sin boligpolitikk. I dag er det særlig praksisen med midlertidig bolig som får fokus. Kommunen robber (etter vår mening) vanskeligstilte mennesker med ofte store hjelpebehov, påfører dem i mange tilfeller svært stor gjeld, som igjen blir stående i veien for muligheten til å få seg…

Ny HepC brosjyre fra proLAR

Nytt fra brukerorganisasjoner

LAR bruker organisasjonen proLAR har nylig utgitt en ny pasientrettet hepatitt C brosjyre. Du kan laste denne ned her

Naloxone nesespray også i Tromsø

Fra media

Daglig leder i MARBORG, Vidar Hårvik ble tirsdag 14. mars intervjuet ang. at Tromsø kommune nå er blitt en del av det nasjonale Naloxone nesespray prosjektet og nå går i gang med utdeling av lavterskel Naloxone. Tilbudet er en del av den nasjonale overdose kampanjen og både brukere, pårørende, personell på lavterskeltilbud og andre kan…

proLAR med nytt SMIL prosjekt

Nytt fra brukerorganisasjoner

proLAR har i mange år gjennomført sitt SMIL – Sammen Midt I Livet prosjekt for kvinner i LAR som har fått barn. Svært mange av de som har deltatt på samlingene har bare gode ting å si om tilbudet, og nevner særlig det å kunne møte å ha dialog med andre i samme situasjon. MARBORG…

Betydelig vekst i årsverk

Fra media

For første gang siden avslutning av opptrappingsplanen for psykisk helse i 2008 viser nå en ny rapport fra SINTEF en betydelig vekst i antall årsverk i psykisk helse og rusfeltet. MARBORG er likevel skeptiske til at psykisk helse og rus måles sammen, for hvilken brukergruppe er det som har fått bedret tilbud? Er det psykisk…

Kafé X nevnt i statsministerens nyttårstale

Marborg-nytt

Vi er alle svært stolte over at statsministeren spesielt nevnte Kafé X i sin nyttårstale. Avsnittet i talen kan du se under   https://youtu.be/13Tv7uo4vi0

MARBORG advarer mot rus-kutt

Fra media

MARBORG har i flere år hatt et godt samarbeid med både brukere og fagpersonell i Nordreisa. Nå tyder tilbakemeldinger fra brukerne imidlertid på at tilbudet i kommunen er på tur til å forverres kraftig. MARBORG og RIO sendte derfor et felles bekymringsbrev til kommunens politikere som du kan lese her. Artikkel i Nordlys om samme…