Kategori: Fra media

Mulig krise for rusavhengige i Målselv

Fra media

May-Britt Voll jobber som eneste ruskonsulent i Målselv kommune. Nå er hun bekymret for sine brukere og det er svært forståelig all den tid stillingen som ruskonsulent er en av de som vurderes nedlagt. Dette er det tilbudet både aktive og tidligere rusavhengige i kommunen har som er spesialisert på rus og avhengighetsproblematikk. Dette er…

Tromsø sin umoralske boligpolitikk

Fra media

I dag startet Bladet Nordlys sin artikkelserie om Tromsø kommune sin boligpolitikk. I dag er det særlig praksisen med midlertidig bolig som får fokus. Kommunen robber (etter vår mening) vanskeligstilte mennesker med ofte store hjelpebehov, påfører dem i mange tilfeller svært stor gjeld, som igjen blir stående i veien for muligheten til å få seg…

Naloxone nesespray også i Tromsø

Fra media

Daglig leder i MARBORG, Vidar Hårvik ble tirsdag 14. mars intervjuet ang. at Tromsø kommune nå er blitt en del av det nasjonale Naloxone nesespray prosjektet og nå går i gang med utdeling av lavterskel Naloxone. Tilbudet er en del av den nasjonale overdose kampanjen og både brukere, pårørende, personell på lavterskeltilbud og andre kan…

Betydelig vekst i årsverk

Fra media

For første gang siden avslutning av opptrappingsplanen for psykisk helse i 2008 viser nå en ny rapport fra SINTEF en betydelig vekst i antall årsverk i psykisk helse og rusfeltet. MARBORG er likevel skeptiske til at psykisk helse og rus måles sammen, for hvilken brukergruppe er det som har fått bedret tilbud? Er det psykisk…

MARBORG advarer mot rus-kutt

Fra media

MARBORG har i flere år hatt et godt samarbeid med både brukere og fagpersonell i Nordreisa. Nå tyder tilbakemeldinger fra brukerne imidlertid på at tilbudet i kommunen er på tur til å forverres kraftig. MARBORG og RIO sendte derfor et felles bekymringsbrev til kommunens politikere som du kan lese her. Artikkel i Nordlys om samme…

MARBORG har pengene men mangler velvilje

Fra media

MARBORG har i mange år forsøkt å få på plass en rusfri møteplass i Bodø. Arbeidet begynte lenge før noen tenkte på å etablere Café Exit i Narvik og bare noen få år etter at Kafé X i Tromsø var etablert som et samarbeid mellom RIO og MARBORG. Hvorfor har da ikke Bodø fått på…

Opptrappingsmidlene brukes ikke til rus

Fra media

MARBORG finner det helt forkastelig at økningen i rammetilskuddene til kommunene, midler som så langt det går er «øremerket» til styrking av rusarbeidet i kommunene, ikke brukes til dette. At noen kommuner velger å bruke midlene til andre utgifter enn styrking av rusarbeidet er helt i tråd med de bekymringer brukerorganisasjonene på rusfeltet, og andre…

Mer midler til opptrappingsplanen

Fra media

Regjeringen lover fortsatt satsning i opptrappingsperioden for rusfeltet. 345 millioner for 2017 som da til sammen utgjør 887 millioner i følge regjeringens regnestykker. Bruker og pårørende organisasjonene foreslås styrket med 6 millioner. Det er en svært liten styrking av bruker og pårørende organisasjonene synes MARBORG. Du kan lese hele pressemeldingen her

Hvem vinner Fagrådets pris?

Fra media

Hvem vinner Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid i kveld? MARBORG er stolte av at Esben Haldorsen og Siv-Elin Reitan er nominert til denne flotte prisen. De har begge gjort et fantastisk arbeid med både Café Exit og med deres engasjement med brukermedvirkning, både på systemrettet nivå og med individuell brukerstøtte. SPOR, som er KoRus…