Kategori: Marborg-nytt

6 ukers rusbehandling er ikke nok

Marborg-nytt

I kjølevannet av Helse Nord sin TSB konferanse ble det gjort intervju med Siv Elin fra MARBORG, Ruben fra Rusklinikken UNN og Trude fra Finnmarkskollektivet. Du kan lese artikkelen her.

Slår ring om praksisen ved Bergensklinikken

Marborg-nytt

Bruker og pårørende organisasjonene på rusfeltet slår ring om praksisen ved Bergensklinikkene. Saken har fått stort fokus i media i det siste og går kort fortalt ut på at ansatte ved Bergensklinikkene har valgt å holde behandlingsplassen åpen en tid etter at pasienten har forlatt behandlingstilbudet uplanlagt. For eksempel når pasienten har stukket av for…

Mulig krise for rusavhengige i Målselv

Fra media

May-Britt Voll jobber som eneste ruskonsulent i Målselv kommune. Nå er hun bekymret for sine brukere og det er svært forståelig all den tid stillingen som ruskonsulent er en av de som vurderes nedlagt. Dette er det tilbudet både aktive og tidligere rusavhengige i kommunen har som er spesialisert på rus og avhengighetsproblematikk. Dette er…

Nasjonal brukerundersøkelse

Marborg-nytt

MARBORG anbefaler alle som har fått tilbud fra kommunenes rus og psykisk helsetjenester å lese dette innlegget og svare på undersøkelsen. Her har vi med rusproblemer en kjempesjanse til å si hva vi egentlig mener om de tilbudene vi får eller har fått fra vår kommune. Les mer om undersøkelsen lengre ned på denne siden.…

Krise for nødbolig i Tromsø

Marborg-nytt

Tilbud om midlertidig bolig/nødbolig er en lovfestet rett alle i Norge har når man er kommet i en situasjon der man ikke er i stand til å skaffe bolig selv, og mangler tak over hodet i dag og fremover. Tromsø kommune har i mange år hatt boligtilbud rettet mot mennesker med rusproblematikk, og mange mennesker…

Hva står på spill for LAR brukerne?

Marborg-nytt

Denne måneden forsvarer Aleksandra Bartoszko sin doktorgrad «The Pharmaceutical Other. Negotiating Drugs, Rights, and Lives in Substitution Treatment of Heroin Addiction in Norway». Avhandlingen bygger på et ettårig etnografisk feltarbeid i flere norske kommuner, og den gir et analytisk innblikk i hva som står på spill for ulike aktører som er involvert i medikamentvalg i…

Flere felles saker fra brukerorganisasjonene

Marborg-nytt

Nettverket av brukerorganisasjonene på rusfeltet har i det siste fremmet flere saker offentlig og rettet mot politisk nivå. Du finner linker til flere av dem på denne siden. Brukerorganisasjonene og Fagrådet ber om fritak for egenandeler Åpent brev til helseminister Høie

Spill inn om rusbehandling

Marborg-nytt

Helsedirektoratet jobber for tiden med å utrede alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten. Målet er å få på plass et system som gir pasientene gode, sikre og forutsigbare pasientforløp. Det inkluderer å forbedre kvalitet på registreringen, og minske variasjon mellom sykehus og regioner. Det er viktig at alle vi som…

Avrusing – stadig en flaskehals

Marborg-nytt

Det er ikke tvil om at det mange steder i landet er antall plasser for avrusing som skaper ventelister på rusbehandling i døgn. Mange behandlingsinstitusjoner, både offentlige og private, forlanger at pasienten er avruset før han/hun får komme inn i døgnbehandling. Mange av disse behandlingsstedene har heller ikke avrusning selv og pasientene blir avhengig av…

MARBORG åpner ny rusfri møteplass

Marborg-nytt

Våre tre flotte frivillige i Harstad holder i disse dager på med å gjøre de siste tingene klare før åpningen av MARBORG sin nye rusfrie møteplass i Harstad. Tilbudet har fått navnet Fønix – rusfri møteplass Harstad og vi er svært glade for den innsatsen Linda, Kåre og Randi gjør med dette prosjektet, for uten…