Mer midler til opptrappingsplanen

Fra media

Regjeringen lover fortsatt satsning i opptrappingsperioden for rusfeltet. 345 millioner for 2017 som da til sammen utgjør 887 millioner i følge regjeringens regnestykker. Bruker og pårørende organisasjonene foreslås styrket med 6 millioner. Det er en svært liten styrking av bruker og pårørende organisasjonene synes MARBORG. Du kan lese hele pressemeldingen her

Helsehjelp ikke straff for bruk og besittelse av narkotika

Marborg-nytt

MARBORG er glade for helseministerens forslag om at bruk og besittelse av rusmidler ikke skal møtes med politi og bøter, men heller skal møtes med helsehjelp. Men det reiser noen spørsmål. Hva hvis brukeren ikke ønsker helsehjelp? Hva hvis du er 25 år, røyker cannabis to ganger i mnd. og ikke ønsker å få helsehjelp…

Hvem vinner Fagrådets pris?

Fra media

Hvem vinner Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid i kveld? MARBORG er stolte av at Esben Haldorsen og Siv-Elin Reitan er nominert til denne flotte prisen. De har begge gjort et fantastisk arbeid med både Café Exit og med deres engasjement med brukermedvirkning, både på systemrettet nivå og med individuell brukerstøtte. SPOR, som er KoRus…

Lynbehandling i TSB

Fra media

SAMDATA rapporten fra 2015 med tall fra psykisk helsevern og TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) foreligger nå. Rapporten viser at 95% av all døgnbehandling er avsluttet innen 100 dager. Innenfor de offentlige helseforetakene er 95% av all døgnbehandling avsluttet innen 54 dager. Det er mulig vi bare er dumme, men hvor mange får da langtidsbehandling? 100…

Selger narkotika på biblioteket

Marborg-nytt

Tromsø bibliotek er bekymret for at det selges narkotika på biblioteket. Hmmm… Er de sikker på at de ikke bare «låner» den? Du kan lese artikkelen via lenken  under. Les artikkelen her

Drakk seg til jobben

Fra media

Arne-Gustav Sorgmunter drakk seg til jobben. Nå har han vært rusfri i mange år og er leder av Kafé Blå i Lakselv. Vidar fra MARBORG har vært i Lakselv flere ganger og har truffet Arne-Gustav både på Kafé Blå og andre steder. Vi har stor respekt for alt det gode arbeidet som er gjort på…

Vi bare leker at vi bryr oss

Nytt fra brukerorganisasjoner

Vi bare leker at vi bryr oss mens vi jager bort mennesker med problemer slik at vi slipper å se dem sier Kenneth Arctander Johansen fra RIO. Du kan lese hele artikkelen her

Café Exit’s fremtid?

Fra media

Hver gang Café Exit åpner dørene, benytter rundt 20 personer seg av tilbudet deres. Felles for dem alle er at de er i rehabilitering. Tilbudet er drevet av MARBORG og våre flotte ansatte og frivillige i Narvik, og har siden 2014 vært finansiert gjennom prosjekttilskudd fra Arbeids og velferds direktoratet i de siste årene. Alle…

Livet med og ut av rusen

Fra media

Esben forteller sin historie med rus, avhengighet og alle de utfordringer dette medfører. Men også om veien ut av rusen, arbeidet med Café Exit og som brukermedvirker i MARBORG. Du kan lese saken her Kim har også hatt problemer med avhengighet og rusmidler. Han er en fast bruker av Café Exit og sier det så…