RiktigRetning

RiktigRetning (RR) er et nettverk bestående av alle de fem bruker organisasjonene på rusfeltet. RR består av RIO, proLAR, LAR-Nett, FHN og MARBORG. Målet for RR er å øke samarbeidet mellom organisasjonene, fronte felles saker og samtidig finne samarbeidsområder.

RiktigRetning ble etablert i begynnelsen av 2009 og hadde sitt første møte hos MARBORG i Tromsø i januar. RR møtes sporadisk gjennom året og har frem til utgangen av 2013 levert felles innspill på blant annet disse sakene:

 • Innspill til Helsedirektoratet ang tilskuddsordningen over Kap. 761 post 70
 • Brev til ”Stoltenberg utvalget”. Brevet kan du se her
 • Innspill til Helsedirektoratet ang mandat og sammensetning av ” erfaringsnettverk av brukerorganisasjoner innen rusfeltet”
 • Brev til Rusmiddeletaten Oslo kommune ang oppfølging til rusavhengige etter institusjon eller fengsel
 • Uttalelse i Bergensavisen i forbindelse med RR samling i Bergen. Se avisoppslaget her

Våren 2010 diskuterer vi blant annet:

 • Alternativer til straff for mindre kvanta rusmidler for voksne
  Hvordan sikre at de som kommer i kontakt med, eller sliter med rus, får hjelp og ikke straff, samt at unge under 18 skal tilbys alternative straffereaksjoner.
  Målet er kanalisering av ressurser fra ikke virksomme straffesanksjoner og over til hensiktsmessige hjelpetiltak der man bl.a. får til “tidlig intervensjon”
  (RR ønsker brukerinnspill i denne diskusjonen)
 • Planlegging av brukeropplæring
  Utarbeiding av felles opplæringsplan for mennesker som ønsker å være brukermedvirkere på rusfeltet

Vi vil forsøke å holde denne siden oppdatert med mer informasjon om RiktigRetning