Styret

Navn Verv Valgt inn Periode
Wibecke Årst Styreleder 2005 2014 – 2018
Asbjørn Larsen Styremedlem 2008 2015 – 2017
Tom E. Lindrupsen Styremedlem 2012 2015 – 2017
Esben Haldorsen Styremedlem 2015 2015 – 2017
June Rustad Styremedlem 2010 2014 – 2018
Carl G. Eliassen Styremedlem 2006 2014 – 2018

Under finner du litt kort informasjon om de enkelte styremedlemmene. Arne Luther trakk seg fra styret i løpet av 2016 og er derfor ikke med på listen, og Georg Høyer har ikke tatt gjenvalg nå i 2017. Dette er årsaken til at det ikke finnes informasjon om disse, kun om nåværende styremedlemmer.

Wibecke Årst
Er født i 1972 og er i LAR. Hun har vært styrerepresentant siden 2005, og styreleder siden 2009. Hun jobber i tillegg som daglig leder på MARBORG sitt rusfrie boligprosjekt BrukerBasen som ble startet i 2009.  Hun har i de senere år tatt videreutdanning i Selvhjelp i brukermedvirkning og ble i 2010 også sertifisert NADA akupunktør.
Hvis du ønsker du å komme i kontakt med Wibecke treffer du henne på telefon: 928 45 717, eller på wibecke@marborg.no

Asbjørn Larsen
Er i LAR og har deltatt i MARBORG sitt styre siden 2008 og jobbet frem til utgangen av 2015 som daglig leder på Kafé X som er et samarbeids tilbud mellom MARBORG og RIO i Tromsø. Asbjørn har i tillegg også jobbet som brukermedvirker på rusfeltet siden 2004. Asbjørn er født i 1963, har to barn og har siden han begynte å arbeide på rusfeltet også tatt etterutdanninger, blant annet Rus og psykisk helse i 2006, og Selvhjelp i brukermedvirkning i 2007. Ønsker du å komme i kontakt med Asbjørn så treffer du ham på telefon: 452 68 495 eller på epost. kafe-x@rio.no

Carl G. Eliassen
Er født i 1956 og har vært i LAR siden år 2000. Carl, eller Kalle som de fleste kaller ham, har jobbet frivillig for MARBORG siden 2005 som daglig leder av lokalavdelingen i Bodø. Han har også jobbet deltid i Kirkens bymisjon som miljøarbeider på J49, som er et lokalt botilbud.  Kalle var sentral i etableringen av organisasjonens lokalavdeling i Bodø i 2005 og har vært sittet i styret siden 2006. Ønsker du å komme i kontakt med Kalle, har han telefon 415 69 323, og e-postadressen hans er carl@marborg.no.

Esben Haldorsen
Esben er egentlig fra Tromsø men bor nå i Narvik og har vært svært viktig i oppbyggingen av Café Exit som er MARBORG sin rusfrie møteplass i Narvik. Esben er født i 1961, har vært daglig leder ved et større supermarked i Tromsø som han i tillegg bygget opp til å bli et av de mest lønnsomme på få år. Esben har vært ansatt i MARBORG siden 2014, først som delt daglig leder ved Exit, etter hvert også som brukermedvirker knyttet opp mot Narvik kommune. Esben har for tiden permisjon fra jobben sin i MARBORG og vil i 2018 jobbe som prosjektleder for forprosjektet til FACT Ofoten og er i denne perioden ansatt i Narvik kommune. Ønsker du å komme i kontakt med Esben har han telefon 995 60 047 og epost adressen hans er esben@marborg.no

Tom Eirik Lindrupsen
Tom Eirik er brukerrepresentant i styret og har vært dette siden 2012.

June Rustad
June er ansatt ved Ruspoliklinikken ved Universitetssykehuset i Tromsø og jobbet tidligere ved Rus og psykisk helsetjeneste i Tromsø kommune. I begge disse jobbene har hun daglig møtt en rekke rusavhengige i mange forskjellige faser av avhengighet og har derfor verdifull innsikt som styret kan nyttiggjøre seg. June ble valgt inn i styret i 2010.

 

Siden vil bli oppdatert med mer informasjon om de enkelte styremedlemmene når styret eventuelt endres.