Café Exit

Forside_Fremover

Café Exit ligger sentralt i Narvik sentrum og er en rusfri møteplass tilsvarende Kafé X i Tromsø.

Formålet med Café Exit er å tilby en fast, rusfri møteplass, hvor tidligere rusavhengige, pårørende og andre kan samles til sosialt samvær, uformelle samtaler, aktiviteter og utveksling av erfaringer i forhold til å jobbe mot varig rusfrihet. Utvidet tilbud om arbeidstrening, straffegjennomføring og annen arbeidsaktivitet er et mål på sikt.

Du finner brosjyren for tilbudet her

Prosjektbeskrivelse for Café Exit finner du her

Café Exit har en egen Facebook side som du finner her

Ta gjerne kontakt med Siv-Elin, Rita, Stein Ove eller Esben for mer informasjon.

Siv-Elin Tlf: 976 41 433

Esben Tlf: 995 60 047

Stein Ove Tlf: 934 30 407

Rita Tlf: 469 46 008

 

Åpningstider

Tirsdag: 18.00 -21.00

Lørdag: 12.00 – 15.00

Fredag: 17.00 – 20.00

Søndag: 15.00 – 18.00

Finansiering

Tilbudet er drevet av MARBORG og våre flotte ansatte og frivillige i Narvik, og har siden 2014 vært finansiert gjennom prosjekttilskudd fra Arbeids og velferds direktoratet. Alle prosjekttilskudd tar dessverre slutt og det nærmer seg nå tiden da MARBORG trenger kommunale tilskudd dersom Café Exit skal kunne drives videre i årene som kommer.

Narvik kommune kom i desember på banen i forhold den økonomiske utfordringen og har bevilget Exit kr. 250 000,- i året de tre neste årene. Dette er vi selvsagt svært glade for, men tilskuddet må nok utvides i årene fremover dersom Exit skal kunne bestå i sin nåværende form.

Du kan lese mer om denne utfordringen her

.

Rapporter Café Exit

Her finner du rapporter for tidligere år i prosjektperioden.

2016 prosjektrapport finner du her

2015 prosjektrapport finner du her

2014 prosjektrapport finner du her