Noen av tiltakene vi jobber med

Kafe X - Tromsø

Kafé X er en rusfri møteplass med arbeidstrening lokalisert i Tromsø sentrum. Tilbudet er åpent seks dager i uka og har stort fokus på veien frem mot varig rusfrihet

Exit - Narvik

Café Exit er en rusfri møteplass som på sikt vil tilby arbeidstrening og er lokalisert i Narviksentrum. Tilbudet er åpent fire dager i uka samt alle bevegelige helligdager, og har stort fokus på veien frem mot varig rusfrihet.

Fønix - Harstad

Fønix er en rusfri møteplass i Harstad som åpnet 1. mai 2018. Målet er at MARBORG i 2019 får et større prosjekttilskudd for å videreutvikle tilbudet vårt i Harstad.

BrukerBasen

BrukerBasen - BB, er landets eneste helt brukerstyrte rusfrie botilbud drevet av en brukerorganisasjon på rusfeltet. Tilbudet er særlig rettet mot rusavhengige som kommer direkte fra rusbehandling eller fengsel.

Tilbake til verden

Tilbake Til Verden - TTV, var et arbeidstreningsprosjekt MARBORG drev i Tromsø i perioden 2005 - 2011. Prosjektet fikk strålende evalueringer og du finner mer informasjon samt rapporten fra Universitetet i Tromsø dersom du går inn på siden for TTV.

Brukermedvirkning

MARBORG har som hovedoppgave å styrke brukermedvirkningen på rusfeltet. Dette gjør vi gjennom råd, utvalg, møter og kursing av brukere og mye mer.

Brukerstemmen i nord

Brukerstemmen i nord er et samarbeid mellom RIO, MARBORG og de tre fylkesmennene i Nord Norge. Prosjektet består av oppsøkende virksomhet fra brukerorganisasjonene opp mot brukere og fagpersonell i landsdelens kommuner.

Nordnorsk nettverk for samarbeidsbasert forskning

MARBORG, RIO, Norut, UiT Norges Arktiske Universitet og Tromsø kommune jobber for tiden med et samarbeid rundt flere forskningsprosjekter på rus og psykisk helsefeltet.

Brukermedvirkning Narvik

Her kan du lese om vårt arbeid med styrking av brukermedvirkningen i Narvik og omengn