200 behandlingsplasser

Kutt fra statsbudsjettet:

Det er et mål å kjøpe 200 flere behandlingsplasser fra ideelle organisasjoner til pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser, pasienter med behov for akutt- og abstinensbehandling, gravide eller småbarnsfamilier med rusproblemer og unge med omfattende hjelpebehov

Kilde: VG

Les mer om budsjettet her