Lever på nåde og lånte penger


Skjemdump – Avisa Nordland

MARBORG har i mange år jobbet for å få på plass en rusfri møteplass i Bodø. Daglig leder i MARBORG, Vidar Hårvik har sammen med lokale frivillige i år etter år møtt ordførere, ledere for helse og omsorgs-komiteer, andre lokale politikere, huskonsulenter og mange mange andre. Alltid har vi fått beskjeden «for et flott tiltak», eller «dette må vi få til». Entusiasmen har vært stor, også i politisk nivå, men pengene glimrer med sitt fravær.

Nå er Ovenpå en realitet og har vært det siden mai 2019. Tilbudet er et værested, arena for arbeidstrening, for sosial samvær og som utgangspunkt for fysiske aktiviteter for mennesker som har lagt sin avhengighet bak seg men som fortsatt har stort behov som trygget og et sted for videre tilfriskning. At Bodø kommune ikke klarer å finne også på grunn av økonomi.

Nå er det på tide Bodø kommune forstår hva de kan miste dersom Ovenpå må legges ned. All den frivillige innsatsen som legges ned utgjør mange mange arbeidstimer, gratis. Kommunen får aldri billigere tilbud enn gjennom brukerorganisasjonene og den store frivillige innsatsen som gjøres der av svært engasjerte mennesker som så gjerne vil gjøre en forskjell, både for seg selv og for andre i samme situasjon som dem selv.

Du kan lese mer om denne saken her som er en utskrift fra en artikkel i Avisa Nordland