A og B lag i rusbehandling?

A og B lag innen rusbehandling

18. september 2009

Rusbehandling med A og B lag?
NAV pasientformidling (nå HELFO), skal skaffe rusavhengige pasienter behandlingstilbud i de tilfeller der det foreligger fristbrudd. Altså i de situasjonene der pasienten ikke har fått behandlingstilbud innenfor den frist som helseforetaket har satt. Dette på lik linje med somatiske lidelser og annnen sykdomsbehandling innen spesialisthelsetjenesten.

I vår kom det oppsiktsvekkende uttalelser fra NAV pasientformidling.  Berit Johnsen, leder for NAV pasientformidling sa i et intervju i februar følgende:

– Vi har ingen kompetanse til å gå inn i institusjonene og vurdere om det faglige holder mål.

MARBORG er redd for at det nå skapes et A og B lag, basert på om pasienten får tilbud innen fristen via helseforetakenes kvalitetssikrede institusjoner. Eller får formidlet behandlingsplass via NAV pasientformidling.

Les mer om denne saken på NRK Nordland her