AP skal løfte rusfeltet

Helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener det vil være et nederlag dersom myndighetene ikke klarer å hjelpe alle barnefamilier der rus er et problem.

Helseministeren lanserer i dag Arbeiderpartiets nye plan for bedre kvalitet og økt kapasitet på rusfeltet. Planen inneholder totalt ni hovedpunkter.

Arbeiderpartiet skal bedre kvaliteten gjennom:
1. Bedre oppfølging av mennesker som sliter med alkoholmisbruk.
2. Å lytte til brukerne og lære mer om deres erfaringer.
3. Kontinuerlig forbedring av innholdet i behandlingen.
4. Styrket forskning, herunder lansere forskning som gjennomgår hele pasientforløpet.
5. Opprette flere lavterskeltiltak for gravide, mødre og foreldre som sliter med rusavhengighet og psykiske lidelser.

 

Arbeiderpartiet vil øke kapasiteten ved:
1. Å gjennomgå samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og kommunene innen rusfeltet for å sikre og styrke samhandlingen og pasientforløpene.
2. Å utarbeide felles rammer og definisjoner for hvordan sykehusene skal vurdere kapasitetsbehov.
3. Å styrke de ambulante tjenestene, samt særlig øke døgnkapasiteten innen flere pasientgrupper.
4. Et sterkere samarbeid mellom det offentlige tjenesteapparatet og ideelle og private organisasjoner som tilbyr forebygging, behandling og omsorg.

Du kan lese hele artikkelen vi VG her