Arbeid og aktivitet

MARBORG har sammen med Tromsø kommune og andre frivillige organisasjoner jobbet i flere år med å få synliggjort alle de gode aktivitetstilbudene som finnes i kommunen for oss med rus og/eller psykisk helseutfordringer. Lengre ned i denne artikkelen vil du kunne lese om det tidligere arbeidet som er gjort.

I 2015/16 startet arbeidet med å oppdatere og videreutvikle oversikten og dette resulterte i «aktivitets kalenderen» som viser hva som finnes av tilgjengelige tilbud i Tromsø fra måned til måned. Du finner kalenderen for april 2018 her

Hvis du ønsker å være oppdatert finner du siden for kalenderen her og kan laste ned kalendere etter hvert som året går.

Her finner du også informasjon om hvordan kalenderen er bygget opp og hvordan du bruker den slik at du får mest mulig ut av oversikten.

#

Det ble i 2012 utformet en oversikt over aktivitets- og arbeidstilbud i Tromsø innen rus og psykisk helsefeltet. Denne ble laget med utgangspunkt i informasjon som ligger tilgjengelig på internett og informasjon innhentet på møter med de ulike arrangører. Oversikten er ikke uttømmende, det vil si at det sikkert finnes andre tiltak som ikke er med i denne oversikten.

En oppdatert oversikt over tilbudene fra mai 2012 finner du her

En kortversjon av oversikten fra mai 2012 finner du her

Oversikten er laget av Tromsø kommune,  og innholdet er godkjent av de ulike tiltaks-arrangørene.

Dersom du har ønsker eller forslag til arbeids- eller aktivitetstilbud for denne målgruppen kan du ta kontakt med oss i MARBORG.

.