Årsmøte i MARBORG

MARBORG inviterer til årsmøte onsdag 21. mars kl 13.00 – 15.00 på Kafé X. Medlemmer i organisasjonen og som er i LAR har stemmerett, støttemedlemmer har møterett men ikke stemmerett.

Møt opp og gi dine innspill til hvordan og med hva MARBORG skal jobbe mest med i 2012.

Saker til sakslisten må være meldt inn senest tre uker før årsmøtet og sendes til Wibecke på epost, eller meldes inn pr telefon. Epost og telefonnummer finner du her