Artikkel om Drop-Out teamet i Helse Nord

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har nylig publisert en artikkel om arbeidet som frem til nå er gjort av drop-out teamet i Helse Nord i 2015. Daglig leder i MARBORG, Vidar Hårvik hadde i hele 2015 en delstilling som erfaringskonsulent i teamet og har både gjennomført mange av bruker intervjuene og vært med å utarbeide intervjuguider og rapporter.

Arbeidet teamet gjør er svært viktig siden 28 % ikke møter opp til rusbehandling, og ca 1/3 ikke fullfører sin behandling. Får vi ned dette tallet vil det si at flere vil få behandling, og at behandlingsplasser ikke blir stående tomme til ingen nytte.

Du finner artikkelen her