Arkiv

Rapport – utlevering av brukerutstyr

Marborg-nytt

MARBORG har siden 2020 samarbeidet med Harstad kommune for å få delt ut brukerutstyr til injiserende brukere i kommunen. Dette er en tjeneste kommunen betaler organisasjonen for, men til kostpris. Det er utarbeidet en rapport for tilbudet som du finner her.

Lever på nåde og lånte penger

Marborg-nytt

Skjemdump – Avisa Nordland MARBORG har i mange år jobbet for å få på plass en rusfri møteplass i Bodø. Daglig leder i MARBORG, Vidar Hårvik har sammen med lokale frivillige i år etter år møtt ordførere, ledere for helse og omsorgs-komiteer, andre lokale politikere, huskonsulenter og mange mange andre. Alltid har vi fått beskjeden…

Straff skader

Marborg-nytt

Rusreformsutvalget har gjort en god og grundig jobb. De har tydelig dokumentert at straff sannsynligvis ikke har noen som helst innvirkning på bruken av rusmidler, bortsett fra å skade de som utsettes for den. De utsettes for straff kun fordi de har valgt å benytte et annet, og ofte mildere rusmiddel enn alkohol. I år…

Innkalling til årsmøte i MARBORG

Marborg-nytt

MARBORG kaller med dette inn til årsmøte. Møtet gjennomføres i Vestregt. 66 i Tromsø 28. september kl. 11.00. Du finner link til å delta på møtet digitalt dersom du ønsker dette. Forhåpentligvis lar dette seg gjennomføre. Vi minner om Covid 19 som gjør at vi ikke kan ta imot så mange fysisk. Det er derfor…

Morfin i LAR men ikke førerkort

Marborg-nytt

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i sin visdom funnet ut at dersom du har morfin som LAR legemiddel, så får du ikke førerkort. Dette er helt uavhengig av dose, rusmestring eller noe annet. Så du kan altså være i LAR, bruke 1000 mg metadon (tilsvarer 2000 mg morfin) og få førerkort, men er du…

Stort kutt i MARBORG sitt tilskudd

Marborg-nytt

MARBORG har fått et kraftig kutt i sitt driftstilskudd fra Helsedirektoratet. Dette tilskuddet er organisasjonens eneste driftsinntekt bortsett fra to små tilskudd fra Helse Nord og Troms og Finnmark Fylkeskommune. Kuttet er på 1/3. Fra 3. millioner pr. år, til 2. millioner nå i 2020. MARBORG har fått tildelt rundt 3. millioner i året de…

Informasjon om rus og covid 19

Marborg-nytt

Kommunetorget har mye informasjon til deg som jobber med mennesker med rus eller psykisk helse utfordringer. MARBORG anbefaler alle fag ansatte som jobber med denne gruppen mennesker å gå inn og sjekke informasjonen. Du finner Kommunetorget her

Skal ikke gi bøter for narkotika

Fra media

Politiet behøver ikke å gi forelegg for narkotikabruk Inntil 1. juni trenger ikke politiet å straffe folk for bruk og oppbevaring av mindre mengder narkotika. Sakene kan hope seg opp og gi for mye arbeid for politi og påtalemyndighet, går det fram av et rundskriv fra Riksadvokaten mandag. Bestemmelsen er et av flere unntak fra…

Brukerutstyr deles nå ut i Harstad

Marborg-nytt

VIKTIG INFORMASJON MARBORG og Harstad kommune samarbeider nå om å dele ut brukerutstyr for injeksjon lokalt i Harstad. Utleveringen vil skje fra Storgata 5, 2 etg. tirsdager og fredager kl. 12.00-14.00. Utleveringen starter tirsdag 7. april 2020. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Linda Skavberg  på tlf: 416 40 439 Du kan lese…

Råd om korona og aktive rusavhengige

Marborg-nytt

MARBORG har forståelse for at dagens situasjon setter stort press på lokale helsetjenester. Samtidig ønsker vi å presisere at det er særlig viktig at aktive rusavhengige får god og riktig informasjon om Covid 19. Mange av disse har andre lidelser i tillegg til avhengighet, de er underernærte, mangler bolig og er helt klart i en…