Avd. Bodø

MARBORG avd. Bodø/Fauske
ble startet 15.des.2005. Det første året hadde vi kontor på trappehuset før det ble flyttet til en samlokalisering med batteriet Bodø og Ny Giv, Kirkens Bymisjon. Vi holder nå til i samme hus som Røde kors brukthandel. Dette samarbeidet føler vi at vi alle drar nytte av.

Ruspolitisk råd og annet samarbeid med rusfeltet
Vi har i årene som har gått vært med å opprette ruspolitisk råd i Bodø, hvor vi også har en representant. Vi har også vært representert i de fleste referanse og prosjektgrupper innen rusfeltet i Bodø og Fauske, og har i tillegg levert innspill i forhold til brukermedvirkning innen rusfeltet.Vi håper at vi fortsatt kan samarbeide med Bodø og Fauske kommune i året som kommer med å styrke tilbudene til de rusavhengige i distriktet.Vi har også fått henvendelser fra både helse/oppfølgings personell og LAR- brukere fra andre kommuner utenfor Bodø/Fauske området som spør om råd, hjelp, og synspunkter i forskjellige saker.

Temakafé, stryking av samarbeid og samhandling, og brukermedvirkning
Da vi startet i Bodø var vi med å laget temakafeer i samarbeid med kirkens bymisjon og Nordlandssykehuset, vi forsøker nå sammen med andre frivillige organisasjoner innen rus og psykiatri  å lage et liknende opplegg for våre brukere men dette er enda på planleggingsstadiet, ellers er flere fra MARBORG aktive til å komme med innspill  til aktuelle temaer i kommunen.

Sosiale tiltak
Vi har de tre siste årene arrangert aktivitetsdag i samarbeide med Valnesfjord helsesportsenter( VHSS)  både vinter og høst med godt resultat og god omtale i media.

Oppretting av rusfri møteplass/Kafé
MARBORG har i lengre tid jobbet for å få på plass en rusfri møteplass i Bodø for tidligere rusavhengige som ønsker å fortsatt holde seg rusfrie. Planen har hele tiden vært å bruke Kafé X i Tromsø og Café Exit i Narvik som mal for tilbudet. Vi har i mange år møtt stor velvilje uttalt fra øverste politiske hold i Bodø kommune, men det har skortet stort på kommunens evne til utføring.  Det vi mangler nå er lokaler, noe som kommunen lovte å prøve å finne til oss, men som det viser seg at vi må lete frem selv. Så bor du i Bodø og vet om ledige, kommunale og sentrumsnære lokaler egnet til kafé drift, så må du gjerne ta kontakt og tipse oss om dette.Tilbudet vil kunne gjøre en stor forskjell i den enkeltes rehabilitering, og være med å gjøre det enklere å holde seg rusfri. Foreløpig prosjektbeskrivelse for tilbudet kan du lese her