Avkriminalisering???

Flere har hevdet at narkotikapolitikken i Europa beveger seg i liberal retning og at reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika til egen bruk mer og mer gjøres til et anliggende for helsesektoren fremfor strafferetten.

Det er i hovedsak riktig, men hvor liberale er egentlig andre land? Ser en nærmere på praksis og reaksjonsformer, avtegner det seg store forskjeller også mellom land som har såkalt avkriminalisert, det vil si gått bort fra en strafferettslig forfølging av bruk og besittelse av små kvanta.

Les hele innlegget, skrevet av Odd Hordvin, Statens institutt for rusmiddelforskning, her