Avrusing – stadig en flaskehals


Det er ikke tvil om at det mange steder i landet er antall plasser for avrusing som skaper ventelister på rusbehandling i døgn. Mange behandlingsinstitusjoner, både offentlige og private, forlanger at pasienten er avruset før han/hun får komme inn i døgnbehandling. Mange av disse behandlingsstedene har heller ikke avrusning selv og pasientene blir avhengig av offentlige eller private aktører som tilbyr avrusing for å få tilgang på døgnbehandling.

MARBORG tenker at alle som tilbyr døgnbehandling bør også ha egne tilbud om avrusing. Det henger ikke på greip at et behandlingstilbud skal kunne reservere seg mot å ta i mot pasienter, for så å tvinge den vanskelige avrusingen over på andre private aktører eller det offentlige.

Egen avrusning har Borgestadklinikken hatt i mange år og er i så måte et eksempel til etterfølgelse synes MARBORG. Nå har de mistet avtalen de hadde med helseforetaket på disse plassene, det offentlige skal overta, uten spesialister. Betenkelig synes vi. Les mer om saken her