Betydelig vekst i årsverk

Erna Solberg og Bent Høie sammen med Ingebjørg og Fredrik fra Forandringsfabrikken. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

For første gang siden avslutning av opptrappingsplanen for psykisk helse i 2008 viser nå en ny rapport fra SINTEF en betydelig vekst i antall årsverk i psykisk helse og rusfeltet. MARBORG er likevel skeptiske til at psykisk helse og rus måles sammen, for hvilken brukergruppe er det som har fått bedret tilbud? Er det psykisk helsefeltet, rusfeltet, begge?

Vi trenger individuelle målinger rettet mot rusfeltet for å sikre at midlene i opptrappingsplanen går til rusfeltet og ikke til å styrke psykisk helsefeltet, og slik at dette feltet ikke «stjeler» de midlene som rusfeltet er i stort behov av.

Les mer om saken og finn rapporten her