Brann ved Kafé X Storslett

Før påske brant bygningen der Kafé X Storslett har tilhold ned. Heldigvis gikk ingen menneskeliv tapt. Dessverre er skadene også på Kafé X delen store, da i forhold til lukt og røykskader. Bladet Nordlys laget 14. juni en oppfølgings sak med intervju av Karl, som lenge har hatt ansvar for kafeen. Du kan lese artikkelen her