Brev til helseminsisteren

Alle brukerorganisasjonene i Nord Norge, både på rus og psykisk helse feltet har sendt brev til helseministeren vedrørende tilbudet på psykisk helse og rusfeltet i landsdelen. Du kan lese brevet fra MARBORG og RIO her