Britene snur rusbehandling

Britene går fra Metadon til rusfrihet

Britiske myndigheter planlegger nå en drastisk endring av rusbehandlingen. Mens rusavhengige tidligere hovedsaklig fikk hjelp til å redusere skadene ved rusbruken skal hjelpen nå konsentreres om å få de narkomane rusfrie. Dette vil bety en nebygging av substitusjonsbehandlingen og en satsning på institusjonsbasert medikamentfri behandling. I fremtiden vil legemiddelassistert behandling spille en ”liten rolle” i kampen mot avhengighet.
Det er James Brokenshire, ”Drug Minister” som sier til Daily Telegraph at Metadon skal ha en «liten rolle» i behandlingen og i stedet betraktes som en del av den veien menneskene må gå for å bli kvitt avhengigheten sin. Les mer om denne saken her