Brobyggerstudiet

Brobyggerstudiet er et studium for deg som vil bidra til bedre samarbeid mellom enkeltmennesker, forvaltning og næringsliv. Studiet passer for ansatte i frivillige organisasjoner, i NAV  og for mennesker som på grunn av ulike livserfaringer ikke kan gå inn i det ordinære yrkeslivet, men som kan bidra med sin brukererfaring fra ulike deler av sosialtjenesten for å bedre tilbudene i hjelpeapparatet.

les mer om dette studiet her