Sturlas tale til narkotikatoppmøtet

Morgenbladet-skribent og rusavhengige Sturla Haugsgjerd var nylig utpekt til å tale for FNs narkotikatoppmøte i Wien. I talen tar Strurla opp en rekke viktig aspekter rundt dagens narkotikapolitikk, både på nasjonalt og internasjonalt plan.

Du finner talen her