Bryter loven

Helseforetakene skal vurdere henvisninger til rusbehandling. Her skal de vurdere den enkelte rus-pasient nøye, og tildele behandling basert på denne pasientens individuelle behov. De skal samtidig sette en frist for når behandlingen skal være startet opp, også dette basert på pasientens individuelle behov.

Helse Sør Øst har ved flere tilfeller tildelt rusavhengige frist for behandling, ikke basert på pasientens behov, men basert på når helseforetaket har ledig behandlingsplass. Dette er et klart lovbrudd, noe også Helsetilsynet sier:

Dette er utvilsomt lovbrudd. Man skal sette frister ut fra individuelle behov hos pasientene for når man skal starte opp behandling, og ikke forholde seg til kapasitetsmessige problemstillinger, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet.

MARBORG har lenge prøvd å få sentrale myndigheter til å se på fristbrudd, og ikke minst på det faktum at fristbruddene «forsvant som dugg for solen», og ofte over utrolig kort tid, i det øyeblikk dette begynte å koste Helseforetakene penger. Vi har lenge sagt at «her er det noe som ikke stemmer», de samme har de andre brukerorganisasjonene på rusfeltet.

Saken kommer likvel beleilig, da daglig leder i MARBORG, sammen med deler av Fagrådet for rusfeltet sitt styre, skal møte i Helseminister Jonas Gar Støre, i dag kl 10.30. Disse problemstillingene er noe vi selvsagt skal ta opp på møtet.

Les hele artikkelen her

Les Fagrådets kommentar her