Bygger 400 nye boliger

MARBORG og RIO har sammen med Tromsø kommune jobbet mye i det siste om boligprogram for rus og psykisk hels.

For første gang i historien har Tromsø kommune kartlagt boligbehovet for vanskeligstilte ved hjelp av brukerne selv.

Les mer om arbeidet her