Café Exit’s fremtid?

Arne_og_Roar

Hver gang Café Exit åpner dørene, benytter rundt 20 personer seg av tilbudet deres. Felles for dem alle er at de er i rehabilitering.

Tilbudet er drevet av MARBORG og våre flotte ansatte og frivillige i Narvik, og har siden 2014 vært finansiert gjennom prosjekttilskudd fra Arbeids og velferds direktoratet i de siste årene. Alle prosjekttilskudd tar dessverre slutt og det nærmer seg nå tiden da MARBORG trenger kommunale tilskudd dersom Café Exit skal kunne drives videre i årene som kommer.

Tidligere ordfører i Narvik Tore Nysæter er tydelig i sin mening om tilbudets videre fremtid: «Jeg synes de gjør en svært viktig jobb og det er tilbud som ville blitt et kjempesavn hvis det skulle bli borte», mener han og fortsetter: «Jeg håper og tror at bystyret i Narvik kommer til å stemme for å videreføre dette. Vi ser at det fungerer», avslutter Nysæter.

Du kan lese artikkelen om Café Exit i Fremover

Gjengitt med tillatelse fra Fremover