Arkiv

Tromsø kommune raserer rustilbud

Marborg-nytt

Tromsø kommune raserer tilbudet til mennesker med rus og psykisk helseproblematikk. Når skal politikerene våkne og se at helse og omsorg faktisk er en budsjettpost det er vanskelig å budsjettere på, og slutte å kalle alt merforbruk når det egentlig er underfinansiering. Artikkelen under er dessverre en + artikkel, men for dere som har Nordlys…

Erfaringskonsulenter er viktig

Marborg-nytt

  MARBORG arrangere i neste uke samling for erfaringskonsulenter i Nordland, i Bodø. Det er tredje året på rad at organisasjonen arrangerer denne samlingen i samarbeid med RIO, Fylkesmannen i Nordland, og Napha. Dette generer nasjon interesse og mange av de utfordringene som erfaringskonsulentene møter er problemstillinger MARBORG har løftet frem i mange år. Du…

6 ukers rusbehandling er ikke nok

Marborg-nytt

I kjølevannet av Helse Nord sin TSB konferanse ble det gjort intervju med Siv Elin fra MARBORG, Ruben fra Rusklinikken UNN og Trude fra Finnmarkskollektivet. Du kan lese artikkelen her.

Slår ring om praksisen ved Bergensklinikken

Marborg-nytt

  Bruker og pårørende organisasjonene på rusfeltet slår ring om praksisen ved Bergensklinikkene. Saken har fått stort fokus i media i det siste og går kort fortalt ut på at ansatte ved Bergensklinikkene har valgt å holde behandlingsplassen åpen en tid etter at pasienten har forlatt behandlingstilbudet uplanlagt. For eksempel når pasienten har stukket av…

Mulig krise for rusavhengige i Målselv

Fra media

May-Britt Voll jobber som eneste ruskonsulent i Målselv kommune. Nå er hun bekymret for sine brukere og det er svært forståelig all den tid stillingen som ruskonsulent er en av de som vurderes nedlagt. Dette er det tilbudet både aktive og tidligere rusavhengige i kommunen har som er spesialisert på rus og avhengighetsproblematikk. Dette er…

Nasjonal brukerundersøkelse

Marborg-nytt

MARBORG anbefaler alle som har fått tilbud fra kommunenes rus og psykisk helsetjenester å lese dette innlegget og svare på undersøkelsen. Her har vi med rusproblemer en kjempesjanse til å si hva vi egentlig mener om de tilbudene vi får eller har fått fra vår kommune. Les mer om undersøkelsen lengre ned på denne siden.…

Krise for nødbolig i Tromsø

Marborg-nytt

Tilbud om midlertidig bolig/nødbolig er en lovfestet rett alle i Norge har når man er kommet i en situasjon der man ikke er i stand til å skaffe bolig selv, og mangler tak over hodet i dag og fremover. Tromsø kommune har i mange år hatt boligtilbud rettet mot mennesker med rusproblematikk, og mange mennesker…

Hva står på spill for LAR brukerne?

Marborg-nytt

Denne måneden forsvarer Aleksandra Bartoszko sin doktorgrad «The Pharmaceutical Other. Negotiating Drugs, Rights, and Lives in Substitution Treatment of Heroin Addiction in Norway». Avhandlingen bygger på et ettårig etnografisk feltarbeid i flere norske kommuner, og den gir et analytisk innblikk i hva som står på spill for ulike aktører som er involvert i medikamentvalg i…

Flere felles saker fra brukerorganisasjonene

Marborg-nytt

Nettverket av brukerorganisasjonene på rusfeltet har i det siste fremmet flere saker offentlig og rettet mot politisk nivå. Du finner linker til flere av dem på denne siden. Brukerorganisasjonene og Fagrådet ber om fritak for egenandeler Åpent brev til helseminister Høie

Spill inn om rusbehandling

Marborg-nytt

Helsedirektoratet jobber for tiden med å utrede alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten. Målet er å få på plass et system som gir pasientene gode, sikre og forutsigbare pasientforløp. Det inkluderer å forbedre kvalitet på registreringen, og minske variasjon mellom sykehus og regioner. Det er viktig at alle vi som…