Arkiv

Livsfarlig å injisere Martindale metadon

Marborg-nytt

Viktig informasjon om Martindale Metadon (metadon saft, produsert av Martindale) Det er helt nylig kommet ny kunnskap som viser at dersom Martindale Metadon injiseres (tas med sprøyte) kan dette være svært helseskadelig. Å drikke Martindale Metadon er overhode ikke farlig. Tar du metadonen din slik som foreskrevet er det altså ingen fare forbundet med dette.…

Styrket kommunalt tilskudd til MARBORG og RIO

Marborg-nytt

MARBORG er svært glade for at de også i år tildeles midler fra Tromsø kommune. Aller mest glad er for det relativit store tilskuddet til Kafè X, som vi jo vet har slitt i det siste med redusert åpningstid og færre ansatte og frivillige blant annet. Les artikkel om saken her

Kafé X halverer sin åpningstid

Fra media

Torbjørg Guttormsen ble kjent med Kafé X da hun utarbeidet en evalueringsrapport om arbeidstreningstiltaket TTV i 2008. Siden har hun både vært gjest, og i det siste også jobbet som frivillig ved tilbudet. Hun kjenner derfor kafeen godt, og skrev nylig et leserinnlegg i lokalavisa, der hun kommenterer det faktum at kafeen nå har halvert…

Krise i Kafé X

Fra media

Kafé X har i mange år hatt åpent 6,5 dager i uka. Fra og med 1. januar går åpningstidene ned til tre dager i uka. Litt av årsaken kan du lese om her Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert. V. Hårvik

Arbeid og aktivitet

Marborg-nytt

MARBORG har sammen med Tromsø kommune og andre frivillige organisasjoner jobbet i flere år med å få synliggjort alle de gode aktivitetstilbudene som finnes i kommunen for oss med rus og/eller psykisk helseutfordringer. Lengre ned i denne artikkelen vil du kunne lese om det tidligere arbeidet som er gjort. I 2015/16 startet arbeidet med å…

Pris til Kafé X

Marborg-nytt

MARBORG gratulerer Kafé X med likestillingsprisen for 2010. Vi siterer fra media: – Årets vinner gjør en formidabel jobb med å få tidligere rusmisbrukere tilbake til et verdig og meningsfylt liv. På denne måten kan de bli viktige ressurser i samfunnet, sa ordfører Arild Hausberg da prisvinneren ble offentliggjort i kommunestyremøtet. Les hele saken her…