Crocodile

Ett nytt livsfarlig rusmiddel er tilgjengelig i Tromsø. «Crocodile» lages ved hjelp av kodein, bensin, rød fosfor (f.eks fra fystikkesker), maursyre, saltsyre og kaustisk soda, og er en livsfarlig blanding av kjemikalier med varierende giftighet. Dette er definitivt ikke noe du vil ha i deg.

I tillegg er stoffet svært mye sterkere en vanlig heroin, dette gjør at selv kort bruk av stoffet fører til at vanlig heroin ikke lengre gir deg rus effekt.

Lokal media har hatt en rekke oppslag om dette stoffet, og du kan se daglig leder i MARBORG, Vidar Hårvik, snakke om saken på NordNytt her

Du kan også høre radio intervju med redaktør i Virkelig, Eirik J. Eliassen, Hans M. Moen fra politiet, Vidar Hårvik og flere andre her

Ellers finnes det en rekke avisartikler med ytterligere informasjon om dette stoffet:

3. August. Dopet spiste opp armen min

4. August Livsfarlig og reellt

4. August Slik herjer dødsdopet

6. August Som å spille russisk rullett

6. August Politiet starter dopjakt

7. Augut Studietur til heroinhelvete

Du finner også en oversikt over andre artikler om Crocodil hos Webavisen her

En russisk video som viser brukere med skader etter bruk av stoffet, finner du her

Det kan ikke sies tydelig nok, IKKE BRUK DETTE STOFFET!