Debatt – heroinrøking

Helseministeren deltok i går i debatt om det å tillate røyking av Heroin på sprøyterommet. I debatten deltok mange av våre venner i de andre brukerorganisasjonene, politikere, og andre fra rusfeltet. Som vi kunne vente var meningene svært delte. MARBORG tenker at vi igjen, som vi har gjort i flere tiår, diskuterer små enkelttiltak, istedenfor å diskutere hvordan vi kan rette opp de virkelige manglene i rusfeltet.

Bolig, oppfølging og fornuftige dag-aktiviteter er det vi vet hjelper både aktive og tidligere rusavhengige. Uten et godt, kommunalt tilbud etter behandling, eller mens man aktivt ruser seg, vil på sikt skape et behandlings og oppfølgingssystem som gir oss rusavhengige en mulighet for å komme oss ut av misbruket, og gi de av oss som fortsatt ruser seg aktivt, et bedre liv.

Undertegnede er ikke i mot røyking av heroin, men mange andre i MARBORG er det. Dette speiler bare at vi, som de fleste av brukerorganisasjonene på rusfeltet, består av enkeltmennesker med forskjellig erfaringer og forskjellige meninger.

Du kan se hele debatten her

V. Hårvik