Dialogseminar 1. juni

Tromsø kommune, NAV og MARBORG inviterer til dialogseminar på Linken 1. juni 2012. Temaet er «Arbeid og aktivitet som medisin». du ser programmet under:

Dato: Fredag 1. juni 2012 kl 09.00-15.00

Sted: Linken – Store Blåmann (Gratis parkering – p-kort fås i resepsjonen)

På konferansen ønsker vi at det blir utvekslet kunnskap, erfaring, ideer og muligheter omkring arbeid og aktivitet for rus- og psykisk helsefelt

 

09.00 Åpning av konferansen ved Kristoffer Kanestrøm

 09.10 Arbeid og aktivitet som medisin v/ Per Lorentzen

 09.25 Hva sier forskningen og hva sier mennesker med egenerfaring i Tromsø om arbeid og aktivitet v/ Margrete Selseng

 09.40 Erfaringer fra TTV (Tilbake til Verden) prosjektet v/ Vidar Hårvik – MARBORG

 10.00 Pause

 10.15 Erfaringer fra Aktiv rehabilitering / Musketerene v/Jan Sigmund Berglund

 10.35 Diskusjon

 11.00 Pause

 11.15 Arbeidsgivers erfaring og behov i f.t ansettelser, oppfølging, etc.

 11.35 Rus og psykiatritjenestens erfaringer v/ avdelingsleder Yngve Olsen

 12.00 Lunsj

 12.45 Unn – Hvordan satses det på arbeid og aktivitet.

 13.05 Oppsummering av dagen så langt

 13.15 Diskusjon Idemyldring  i grupper 30 min.

 13.45 Pause

 14.00 Fremlegg fra hver enkelt gruppe.

 14.45 Oppsummering, tanker videre og avslutning av dagen

 15.00 Vell hjem!