Dialyse, mange rusavhengiges hverdag

Dialyse

Mange rusavhengige er avhengig av dialyse flere ganger i uka. Les historien om Christer som er en av disse mange pasientene.