Maks 24mg Buprenorfin

MARBORG ønsker å komme i kontakt med LAR pasienter i LARiNord som nylig har mottatt brev om dosereduksjon på Subutex/Suboxone, og som har fått beskjed om nedtrapning til 24mg. Dersom du har mottatt et slikt brev og har reaksjoner på dette, ber vi deg om å kontakte Vidar på hovedkontoret i Tromsø. Tlf: 934 08

Oppdatert 05.11.12
MARBORG har nå klaget denne saken inn for Fylkesmannens helseavdeling i både Nordland, Troms og Finnmark. Kopi av klagen finner du her