Drop-Out i TSB

Ny forsking viser at det ikke er forhold ved den rusavhengige som alder, kjønn eller motivasjon som er avgjørende,  men mest forholdet til terapeuten. Les den interessante artikkelen her