Faller mellom to stoler

Brukerorganisasjonene på både rus og psykisk helsefeltet er svært bekymret over utviklingen innen disse to feltene, og særlig i spesialisthelsetjenestens tilbud til svært syke mennesker. Les mer på NRK her