Får ikke behandling

Det er fortsatt institusjoner som leverer rusbehandling, og som nekter å ta inn LAR pasienter. Altså har du ikke samme valgmuligheter for behandlingssted dersom du er i LAR eller skal starte i LAR på institusjon. Ulf Jansen,  og Øyvin Aamodt, begge ansatte i Tyrili-systemet, har skrevet et svært bra innspill i denne debatten.

Du finner artikkelen her