Fem rusavhengige døde

Foto: Tom A. Kolstad. Fra Afetnpostens nettside

Under et forsøk med korttidsbehandling (9. mnd) med Buprenorfin for unge heroinavhengige, med svært rask nedtrapning på slutten av de ni mnd, døde 5 av 75 pasienter. Mange er svært kritiske til forsøket og viser blant annet til at forskning fra andre deler av Europa allerede hadde vist svært forhøyet dødsrisiko for denne type tilbud. Hvorfor vi da absolutt skulle prøve dette i Norge også, fremstår som merkelig.
Det kan i både denne og andre saker, se ut til at forskningsmiljøet og andre deler av rusfeltet i Norge ikke stoler på forsøk fra andre europeiske land, er vi SÅ spesielle vi som har rusproblemer i Norge? Det er kun tragisk at så mange unge mennesker, ja nesten 10 % av forsøksgruppa, døde, når de heller kunne fått gode og lange liv innenfor feks. LAR eller gjennom medikamentfri behandling.

Les artikkelen om forsøket her