Saken om Finnmarksklinikken er utsatt

Saken om nedleggelse av Finnmarksklinikken er av Helse Finnmark, utsatt til 20 mars. I tillegg ber de om ytterligere vurderinger. De kan få en fra oss, sånn med en gang. Ikke legg ned. Psykiatrien har hverken kompetanse, eller (en del steder) vilje til å etablere god rusbehandling.

Utsettelsen gir oss i brukerorganisasjonene mer tid til å komme med et godt innspill og tilbakemelding. Fristen vi fikk i utgangspunktet var alt for kort….

Du kan lese hele artikkelen om saken her