Flere felles saker fra brukerorganisasjonene

Nettverket av brukerorganisasjonene på rusfeltet har i det siste fremmet flere saker offentlig og rettet mot politisk nivå. Du finner linker til flere av dem på denne siden.

Brukerorganisasjonene og Fagrådet ber om fritak for egenandeler

Åpent brev til helseminister Høie