Behandling legges ned

Aldri før har så mange rus-behandlingstilbud blitt lagt ned.

Klipp fra Fagrådets nettsider

Nedlegging av rusbehandlingsplasser og tiltak i rusfeltet har nærmest vært fast takst i rusfelt-nyhetene det siste året. Og i økende grad både i ideelle og private virksomheter men også i flere helseforetak. Nedleggingene synes lenge å ha skjedd helt ute av kontroll eller styring fra Helse- og omsorgsdepartementet?. Trass i alle forsikringer.

Les hele artikkelen her