Forkaster mer kontroll

Brukerorganisasjonene på rusfeltet er samlet i sin fordømming av utkastet til såkalt skjerpet tilsyn som LARiNord sendt til MARBORG i november for gjennomsyn.

MARBORG fant denne økningen i kontrolltiltak så problematisk at vi tok saken opp med de andre brukerorganisasjonene på rusfeltet. Vi tenkte at denne saken var såpass viktig, at vi ønsket å få innspill og diskutere saken med de andre brukerorganisasjonene.

Saken ble tatt opp i samarbeidsforumet RiktigRetning – RR,  som består av:
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon – RIO

Foreningen for Human Narkotikapolitikk – FHN

LAR Nett Norge
proLAR
MARBORG

Alle brukerorganisasjonene var alle enige i sin fordømmelse av den planlagte skjerpede kontrollen.

Bakgrunnen for saken kan du lese her

Brukerorganisasjonenes innspill finner du her

Helsedirektoratets svar finner du her

Saken er nå endt med at LARiNord kan gjennomføre dette kontrolltiltaket, men ikke overfor pasientgruppa som helhet. De kan gjøre det enkeltvis, og det skal gjennomføres en samtale med brukeren/pasienten i forkant. Her skal LAR brukeren få informasjon om problematikken rundt medikamentsalg, hva dette gjør med rusmiljøet, unge og samfunnet ellers, og håpet er at man på denne måten vi å få pasientens samtykke til å frivillig avlegge disse prøvene.

De kan ikke sende ut brev til alle pasientene, de kan heller ikke gjennomføre denne kontrollen på generell basis. Kontrollen skal kun gjennomføres overfor enkeltsående LAR pasienter, der pasientens livssituasjon, rusmestring, eller andre forhold gjør at man ønsker å sjekke om pasienten faktisk bruker all sine medisiner.

Dette er byråkratspråk. Det som er viktig å forstå er at LARiNord kan gjennomføre denne kontrollen på enkeltpasienter.
Noen av disse vil garantert oppleve dette som en enorm mistillitserklæring. Dette gjelder særlig de som ikke selger av sine medisiner, og som nå vil få enda en påminnelse om at de ikke er til å stole på.

En gang misbruker, alltid misbruker. Slike kan man ikke stole på, best å kontrollere.  (Hjertesukk fra daglig leder)