Forsterket innsats mot overdoser

Regjeringen forsterker innsatsen mot overdoser blant annen gjennom å utvide tilbudet om Naloxone nesespray. Nesesprayen skal bli tilgjengelig i alle kommuner med sprøytebruk. Det skal lages et eget pakkeforløp for oppfølging etter ikke-dødelige overdoser, og det skal vurderes å teste innholdet i rusmidler…

Du kan lese mer om denne saken her

En ny overdosestrategi er også lansert…

denne kan du lese mer om her