Fristbrudd på Sørlandet

Sørlandet sykehus og deres «avdeling for rus og avhengighet» er i trøbbel. Og det har de klart selv. De har satt frister som vi i MARBORG finner helt hinsides all fornuft, det samme gjør Fylkesmannens tilsynsavdeling. For å si det enkelt, de har satt frister for inntak i behandling, ikke basert på pasientens egne utfordringer og sykdom, men basert på når sykehuset har ledig plass!!! (sic!)

Dette er et svært klart lovbrudd, og det stopper ikke der heller, de har flere svin på skogen. Dessverre er vi i MARBORG overbevist om at dette problemet ikke er begrenset til Sørlandet sykehus, men at også andre helseforetak sniker, lurer og direkte svindler ruspasientene for deres rettigheter.

Du finner artikkelen om Sørlandet sykehus og deres tryllekunstner her

Vidar H.