Fritt behandlingsvalg

Helseministeren lanserte i dag reformen «fritt behandlingsvalg», og rus og psykisk helsefeltet er først ute, og skal i gang med dette i løpet av 2015.

MARBORG tenker at dette er den støste endringen for ruspasienter siden rusreformen i 2004 og at reformen, forhåpentligvis vil gi ruspasienter mulighet til å helt fritt velge hvor de vil behandles.

Se Helseministeren presentere reformen her