Gratis heroin

Det oppnevnte såkalte Stoltenberg utvalget har kommet med forslag om at det skal opprettes en forsøksordning med gratis utdeling av Heroin til opiat avhengige. Er dette lurt? Meningene i MARBORG og blant de brukerne vi er i kontakt med, er delte.

Dere kan lese mer om dette i BT, artikkelen finner dere her, eller i Aftenposten, dere finner denne artikkelen her