Høringssvar til Stoltenbergutvalget

MARBORG svarer på en rekke høringer gjennom året, nå er turen kommet til den såkalte «Stoltenbergrapporten». Høringssvaret finner du her